Často kladené dotazy (FAQ)

Co bude následovat, pokud po vyplnění dotazníku vyjdu jako vhodný kandidát na účast ve studii a vyplněním svých kontaktních údajů projevím zájem o účast ve studii?

Po zahájení studie, předpokládáme nejpozději v první polovině roku 2024, budete kontaktován/a naším kolegou, který s Vámi přesně naplánuje další postup. Prvním krokem bude návštěva pověřeného zdravotnického zařízení, kam budete, vzhledem k Vaší regionální příslušnosti, spadat. Tam proběhne vstupní pohovor, podepsání informovaného souhlasu s účastí ve studii a vysvětlení dalšího postupu.

Jaká vyšetření musím podstoupit, pokud budu přijat jako účastník studie?

Pokud se stanete účastníkem/cí studie (podpisem informovaného souhlasu), bude Vám odebrán vzorek krve (standardní odběr) a budete pozván/a na kontrolní vyšetření metodou EUS (Endoskopická Ultrazvuková Sonografie), MR (Magnetická Rezonance) nebo CT (výpočetní tomografie). Tato vyšetření se budou opakovat po dobu Vaší účasti ve studii (1 rok ± 3 měsíce).

Co bude následovat, pokud v průběhu studie bude u mne diagnostikováno onkologické onemocnění?

Pokud Vám bude onkologické onemocnění diagnostikováno v rámci první návštěvy, bude Vám nabídnuta účast ve skupině onkologických pacientů. V případě detekce karcinomu v průběhu studie, bude Vaše účast ukončena a budete odesláni do péče regionálně příslušného Krajského onkologického centra (KOC), které Vám zajistí potřebnou léčbu.

Mohu si u Vás objednat provedení lipidomického testu mimo účast ve studii?

V současné době, kdy metoda není klinicky ověřena a certifikována pro použití v klinické praxi, není možné její poskytování občanům. Výjimku tvoří ti, kteří budou na základě vstupních kritérií přijati do studie. Základní informaci, zda můžete být přijati do studie, dostanete po vyplnění dotazníku na stránkách www.lipidica.cz. S konečnou platností o Vašem přijetí do studie rozhodne zdravotnické zařízení, kam budete pozváni na vstupní pohovor.

Kde se dozvím o zahájení studie a o novinkách ve vývoji lipidomického testu?

Vše podstatné budeme průběžně uvádět na našich stránkách www.lipidica.cz.
Informace o studii naleznete v sekci „Účast ve studii“, informace o metodě v sekci „LIPIDICA test“.
Pokud jste vyplnili dotazník a byli jste vyhodnoceni jako vhodní kandidáti na účast ve studii a vyplnili jste kontaktní údaje, budeme Vás v okamžiku zahájení studie aktivně kontaktovat. Předpokládáme, že to bude
v 2. polovině roku 2024.