Rakovina slinivky břišní

Rakovina slinivky břišní (v 90% se jedná o duktální adenokarcinom pankreatu, PDAC) je 10. nejčastější typ karcinomu. V roce 2022 bylo v České republice diagnostikováno více než 2400 nových případů. Přibližně 2100 pacientů tomuto onemocnění podlehne, což je více než 87 %. Hlavním důvodem vysokého procenta úmrtí je pozdní diagnostika této rakoviny.

Léčba rakoviny slinivky

Úspěšná léčba karcinomu slinivky břišní je většinou spojena s chirurgickým odstraněním nádoru. Ten lze zcela odstranit pouze při brzkém odhalení. Kvůli bezpříznakovému průběhu je však nemoc v 90 % případů odhalena až v pozdním stadiu, kdy je rozšířena do dalších částí organismu nebo již nelze provést operaci.

Následuje léčba pomocí chemoterapie nebo radioterapie. Pouze 3,1 % pacientů s pokročilým stadiem této rakoviny se dožije alespoň dalších 5 let po stanovení diagnózy. Přitom u pacientů diagnostikovaných v brzkém stadiu je to 43,9 %. Proto je důležité odhalit rakovinu slinivky břišní co nejdříve.

Jak se rakovina slinivky odhaluje?

Diagnostika karcinomu slinivky břišní je kvůli absenci typických příznaků složitá. Pro prokázání nemoci se v současnosti nejvíce využívá kombinace EUS a MR/MRCP, případně CT sken. Více o těchto diagnostických metodách se dozvíte zde.

Kdo patří do rizikové skupiny?

Riziko vzniku rakoviny slinivky je v běžné populaci přibližně 1,5 %. Obecně jej zvyšuje kouření, konzumace alkoholu a vyšší věk (nejvíce pacientů je diagnostikováno ve věku 65–70 let).

Významné riziko rozvoje tohoto onemocnění hrozí u jedinců, kterých se týká alespoň jeden bod z následujících:

 • Výskyt karcinomu slinivky břišní u příbuzného – minimálně dva příbuzní 1. nebo 2. stupně ve stejné rodinné linii.
 • Přítomnost hereditární pankreatitidy – pacienti s opakovaným akutním nebo chronickým zánětem slinivky břišní (pankreatitidou).
 • Prokázaná alespoň jedna z mutací:
  • Peutz-Jeghersův syndrom (gen STK11),
  • Syndrom Li-Fraumeni (gen CDKN2A),
  • Familiární adenomatózní polypóza (APC),
  • Lynchův syndrom (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM),
  • prokázaná mutace v jednom z genů BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2, či TP53 a zároveň rakovina slinivky alespoň u jednoho příbuzného 1. nebo 2. stupně.

Zda patříte do rizikové skupiny, nebo jestli jste vhodným kandidátem pro zapojení se do klinické studie, můžete zjistit po vyplnění dotazníku.