O nás

Hlavní vizí společnosti Lipidica, a.s. je vyvíjet a prosadit efektivní, laboratorní, neinvazivní a včasnou diagnostiku zhoubných novotvarů. Opíráme se o základní výzkum v oblasti využití analýzy lipidomu, propojený s matematickým modelováním a algoritmy umělé inteligence. Lipidica je připravena kontinuálně spolupracovat s nejlepšími klinickými a výzkumnými pracovišti při praktickém využití diagnostických metod a pomáhat tak zachraňovat lidské životy.

Laobratoř LIPIDICA

Vznik společnosti Lipidica, a.s.

Výzkumný tým prof. Michala Holčapka se zabývá analýzou lipidů více než 20 let. Získal finanční podporu řady grantových projektů včetně nejprestižnějšího ERC Advanced grantu v roce 2023 a předtím v roce 2013 ERC CZ  Starting grant. Projekt byl zaměřen na výzkum potenciální role lipidů při včasné diagnostice rakoviny. Důležitými výstupy tohoto projektu byly 2 evropské patentové přihlášky týkající se nových možností včasné detekce karcinomu pankreatu či dalších typů nádorových onemocnění na základě lipidomické analýzy krve. Výsledky dalšího navazujícího výzkumu byly následně publikovány mimo jiné v prestižním časopise Nature Communications. Průběžně také probíhala další optimalizace metody a vývoj nových softwarových nástrojů za účelem automatizace celého postupu.

Na základě vynikajících experimentálních výsledků prokazujících přesnost stanovení a silné patentové ochrany technologie projevila zájem o výzkum vzniklý na Univerzitě Pardubice a s ním související investiční příležitost společnost FONS JK Group, a.s. Holding disponuje silnou expertízou v oblasti laboratorní diagnostiky a zdravotnických informačních systémů.

Výsledkem jednání mezi Univerzitou a Fonsem byl návrh smluvního postupu, který vedl k založení společné akciové společnosti Lipidica, a.s.

Poslání společnosti Lipidica, a.s.

Hlavní misí je klinické ověření použitelnosti metody LDPC testu pro sledování skupin lidí s vysokým rizikem vzniku karcinomu pankreatu a následné využití lipidomického testu v klinické praxi. Dalším cílem je realizace národního programu včasného záchytu onemocnění (screeningový program).

V současné době u nás ani ve světě neexistuje žádný schválený neinvazivní způsob včasné detekce rakoviny slinivky břišní, která má jednu z nejvyšších mortalit ze všech typů rakoviny (zejména kvůli pozdní diagnostice, kdy již neexistuje účinná léčba). Včasná diagnóza výrazně zvyšuje účinnost existujících léčebných metod a šanci pacientů na přežití. Je plánováno rozšíření metody a její uplatnění i u dalších typů nádorových onemocnění, protože změny koncentrací sledovaných molekul lipidů v krvi mají podobný profil i pro ostatní typy nádorů, což by mohlo v budoucnu umožnit využití jednoho testovacího postupu.

Jak s námi můžete aktivně spolupracovat, zjistíte zde.

Vědecká rada

Vědecká rada je složena z odborníků, kteří jsou schopni v multidisciplinárním prostředí přispívat ke koncepčním rozhodnutím společnosti a posuzovat návrhy koncepčních materiálů společnosti.

Složení vědecké rady (v abecedním pořádku):

 • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Májek, Ph.D
 • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
 • prof. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Náš tým

 • Ing. Zdeněk Jirsa
  Ing. Zdeněk Jirsa
  předseda správní rady
 • Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D.
  Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D.
  člen správní rady a vedení IT
 • Ing. Petr Gabriel
  Ing. Petr Gabriel
  člen správní rady
 • Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
  Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
  partner pro strategický rozvoj
 • Ing. Karolína Kašparová
  Ing. Karolina Kašparová
  obchodní ředitelka
 • Ing. Ondřej Peterka, Ph.D.
  Ing. Ondřej Peterka, Ph.D.
  vedoucí analytik
 • Mgr. Mária Kanásová
  Mgr. Mária Kanásová
  analytická chemička
 • Ing. Zuzana Dolečková
  Ing. Zuzana Dolečková
  analytická chemička
 • Ing. Miloslav Benda
  Ing. Miloslav Benda
  finanční a ekonomický ředitel
 • Martin Smejkal
  Martin Smejkal
  personální manažer
 • Mgr. Libuše Švorcová
  Mgr. Libuše Švorcová
  manažerka kvality
 • PhDr. David Španiel, MBA
  PhDr. David Španiel, MBA
  provozní manažer

 • Mgr. Jitka Beerová
  vedoucí kanceláře