PF 2024

Všem našim partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a zájemcům o účast v klinické studii přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Navázání spolupráce s CZECRIN a MOÚ

Klinická studie pro včasnou diagnostiku karcinomu pankreatu

Koncem roku navázala Lipidica, a.s. spolupráci s CZECH CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK (CZECRIN) a Masarykovým onkologickým ústavem (MOÚ). Společně se budeme podílet na realizaci studie funkční způsobilosti lipidomického testu LDPC pro včasnou diagnostiku karcinomu pankreatu.

Číst dál

Pražské podzimní gastroenterologické dny 2023 

Měli jsme tu čest aktivně se účastnit Pražských podzimních gastroenterologických dnů, které proběhly v Clarion Congress Hotelu ve dnech 14. – 15. 11. 2023. Dvoudenní konference byla zaměřena na novinky z endoskopie, idiopatické střevní záněty a mj. na karcinom pankreatu. V bloku Karcinom pankreatu – cesta ke screeningu přispěl svou přednáškou s názvem „Lipidomický profil v diagnostice karcinomu pankreatu“ prof. Michal Holčapek (Univerzita Pardubice, Lipidica, a.s.).

[ Obrázek: prazskegastrodny.cz ]

Číst dál

prof. Michal Holčapek, laureát Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2023 

Cena, pojmenovaná po zakladateli syntetické organické chemie u nás, se každoročně předává elitním vědcům z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie a je udělována odbornou skupinou České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech. [ Foto: Nadace Experientia ]

Číst dál

Zachytíme i nejčasnější stadia rakoviny, říká český vědec Holčapek

Novinky.cz

Rakovinu dokáže odhalit z pouhé kapky krve. Metoda analytického chemika Michala Holčapka z Univerzity Pardubice má takový úspěch, že v Česku vznikla firma, která začne metodu pro včasné odhalení rakoviny slinivky břišní z krve testovat.

Celý článek Kristýny Šopfové na Novinky.cz si můžete přečíst zde.

Foto: Univerzita Pardubice

Rakovina zjištěná z kapky krve: pardubická firma chce do praxe přivést nápad českého vědce

Leaders

Najít nádor v rané fázi, kdy se dá úspěšněji léčit, dokáže metoda vyvinutá týmem profesora Michala Holčapka na Univerzitě Pardubice. Nápad se nyní snaží převést do praxe spin-off společnost Lipidica nejdříve v Česku, výhledově i v zahraničí.

Celý článek Josefa Tučného (newstream) si můžete přečíst zde.

CENA NEURON 2023 

CENA NEURON ZA PROPOJENÍ VĚDY A BYZNYSU 

Z rukou mecenášky Dr. Barbory Paldus a ředitele IOCB Prague prof. Martina Fuska převzali zástupci společnosti Lipidica a.s. prestižní cenu NEURON ZA PROPOJENÍ VĚDY A BYZNYSU. Hlavními akcionáři společnosti jsou pardubická společnost FONS JK Group, a.s. a Univerzita Pardubice, kde byla diagnostická metoda na včasné odhalení rakoviny slinivky břišní pod vedením týmu prof. Michala Holčapka vyvinuta.

Číst dál