Zúčastnili jsme se konference Lipidomics Forum 2023

Lipidomics Forum 2023

V termínu od 27. do 30. srpna 2023 proběhlo ve Vídni setkání odborníků v oblasti lipidomické analýzy. Na konferenci s názvem 8th Lipidomics Forum představila společnost Lipidica, a.s. nový LDPC test a výsledky své práce ve formě plakátového sdělení.

Konferenci Lipidomics Forum pořádá Mezinárodní lipidomická společnost (International Lipidomics Society) a mezi klíčovými přednášejícími byly důležité osobnosti lipidomického výzkumu jako Frances Platt, Giovanni D’Angelo, Maria Fedorova, Valerie O’Donnell, Peter Meikle, Christoph Thiele, Zoltan Takats, Julijana Ivanisevic, a Andrej Shevchenko.

plakátovém sdělení zástupkyně firmy Lipidica Mária Kanásová prezentovala úspěšný přenos metodiky z univerzity do komerční laboratoře, dále studii výběru matrice pro analýzu (sérum nebo plazma) a také pilotní výsledky analýzy rizikových jedinců, které poskytly skvělé výsledky. Prezentován byl také orientační návrh studie funkční způsobilosti a časový harmonogram aktivit směřujících k uvedení LDPC testu do klinické praxe.