Děkujeme dobrovolným dárcům krve

Na začátku nového roku 2023 se společnost Lipidica, a.s. obrátila na veřejnost s prosbou o spolupráci spočívající v odběru krve. Tohoto kroku je třeba pro ověření úspěšného převedení metodiky z univerzitní laboratoře do reálné praxe. Odběry se uskutečnily v několika termínech v únoru a březnu ve spolupráci s odběrovým centrem MeDiLa, spol. s r.o. Vzorky jsou důležité pro srovnání lipidomických profilů dobrovolníků bez karcinomu a pacientů s rakovinou slinivky. Na tomto principu je založen lipidomický test pro odhalení karcinomu slinivky břišní. Cílem bylo získat alespoň 200 vzorků od žen a mužů různých věkových kategorií nad 40 let (viz graf).

Rozložení věku a pohlaví pro dobrovolníky poskytující vzorky krve.

Odběrů se zúčastnili zejména dobrovolníci z předešlých studií Univerzity Pardubice, ale také noví dobrovolníci (např. z řad zaměstnanců MeDiLa a STAPRO). K odběru krve dorazili také rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., prorektorka pro vnější vztahy Univerzity Pardubice doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., spoluautor patentu prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. nebo předseda správní rady Lipidica Ing. Zdeněk Jirsa. Celkově se odběrů zúčastnilo 228 dobrovolníků, kterým tímto LIPIDICA velice děkuje za účast.

V současné době probíhá zpracování vzorků a je připravováno spuštění klinického ověření screeningu karcinomu pankreatu u osob s vysokým rizikem. Pokud i vy máte zájem o účast ve studii, stačí vyplnit krátký dotazník na našich webových stránkách. Díky okamžitému vyhodnocení zjistíte, zda patříte do rizikové skupiny výskytu rakoviny slinivky a zda jste vhodným dobrovolníkem pro studii.