Účast na květnových odborných akcích

Zúčastnili jsme se Pracovních dnů klinické hmostnostní spektrometrie a České lipidomické a metabolické konference

V Lipidica si uvědomujeme, že neustálé vzdělávání je klíčem k úspěchu. Proto jsme se nedávno zúčastnili dvou národních konferencí, pořádaných FN Olomouc a UPOL: 2. Pracovní dny klinické hmotnostní spektrometrie a 8. Česká lipidomická a metabolomická konference.

Číst dál

Zapojili jsme se do mezinárodního srovnání laboratoří

International Lipidomics Society

Začátkem roku 2024 jsme se zapojili do projektu pořádaného Mezinárodní lipidomickou společností (International Lipidomics Society), který má za cíl harmonizaci koncentrací pro vybrané lipidy v lidské plazmě. Tato studie by měla napomoci k definování správných postupů při kvantitativní lipidomické analýze a zároveň odhalit úskalí a nedostatky jednotlivých metod.

Číst dál

Zúčastnili jsme se konference Analytica 2024

Prezentace výzkumu využití lipidomické analýzy pro včasné odhalení rakoviny slinivky břišní

Konference proběhla v druhém dubnovém týdnu v Mnichově a je již tradičně součástí předního světového veletrhu Analytica 2024, kde jsou prezentovány nejnovější trendy z laboratorní technologie, biotechnologie a analytické chemie. Letos se veletrhu zúčastnilo 1.066 vystavovatelů a 34.000 návštěvníků z celého světa.

Číst dál

PF 2024

Všem našim partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a zájemcům o účast v klinické studii přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Navázání spolupráce s CZECRIN a MOÚ

Klinická studie pro včasnou diagnostiku karcinomu pankreatu

Koncem roku navázala Lipidica, a.s. spolupráci s CZECH CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK (CZECRIN) a Masarykovým onkologickým ústavem (MOÚ). Společně se budeme podílet na realizaci studie funkční způsobilosti lipidomického testu LDPC pro včasnou diagnostiku karcinomu pankreatu.

Číst dál

prof. Michal Holčapek, laureát Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2023 

Cena, pojmenovaná po zakladateli syntetické organické chemie u nás, se každoročně předává elitním vědcům z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie a je udělována odbornou skupinou České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech. [ Foto: Nadace Experientia ]

Číst dál

CENA NEURON 2023 

CENA NEURON ZA PROPOJENÍ VĚDY A BYZNYSU 

Z rukou mecenášky Dr. Barbory Paldus a ředitele IOCB Prague prof. Martina Fuska převzali zástupci společnosti Lipidica a.s. prestižní cenu NEURON ZA PROPOJENÍ VĚDY A BYZNYSU. Hlavními akcionáři společnosti jsou pardubická společnost FONS JK Group, a.s. a Univerzita Pardubice, kde byla diagnostická metoda na včasné odhalení rakoviny slinivky břišní pod vedením týmu prof. Michala Holčapka vyvinuta.

Číst dál

Děkujeme dobrovolným dárcům krve

Dárce krve pro studii Lipidica

Na začátku nového roku 2023 se společnost Lipidica, a.s. obrátila na veřejnost s prosbou o spolupráci spočívající v odběru krve. Tohoto kroku je třeba pro ověření úspěšného převedení metodiky z univerzitní laboratoře do reálné praxe. Odběry se uskutečnily v několika termínech v únoru a březnu ve spolupráci s odběrovým centrem MeDiLa, spol. s r.o. Vzorky jsou důležité pro srovnání lipidomických profilů dobrovolníků bez karcinomu a pacientů s rakovinou slinivky. Na tomto principu je založen lipidomický test pro odhalení karcinomu slinivky břišní. Cílem bylo získat alespoň 200 vzorků od žen a mužů různých věkových kategorií nad 40 let (viz graf).

Číst dál