Staňte se součástí projektu LIPIDICA

V současné době stojí společnost Lipidica, a.s. za realizací klinické studie pro ověření funkčnosti metody lipidomického testu LDPC. Její ukončení je plánováno do konce roku 2025. Pro úspěšnost této studie jsou nepostradatelní dobrovolníci, kteří budou na testování spolupracovat. Do projektu Lipidica se můžete zapojit, pokud jste osoba s nově diagnostikovaným pankreatem slinivky břišní (PDAC) nebo spadáte do tzv. rizikové skupiny.

Riziko výskytu rakoviny slinivky právě u vás si můžete ověřit pomocí našeho dotazníku.

Klinické ověření metody

Klinické ověření lipidomického testu LDPC (Lipidomic diagnostics of pancreatic carcinoma) má za cíl nezávisle stanovit senzitivitu a specificitu tohoto testu. Jinými slovy to znamená naměřit dostatečně velký soubor vzorků, jejichž část pochází od pacientů s raným stadiem onemocnění (skupina 1) a část od zdravých pacientů, kteří mají zvýšené riziko vzniku tohoto karcinomu (skupina 2).

Procento vzorků, které budou mylně označeny za negativní, definuje senzitivitu testu. Procento vzorků, které budou mylně označeny za pozitivní, definuje specificitu testu.

Studii organizuje nezávislá společnost, která objednává prospektivní získání vzorků u vybraných zdravotnických zařízení. Tato zařízení mají na starost komunikaci s účastníky i zájemci o účast ve studii. Anonymizované (zaslepené) vzorky jsou prostřednictvím nezávislé společnosti předávány do laboratoře, která provede LDPC test a odešle výsledky. Nezávislá společnost pak výsledky vyhodnotí a určí senzitivitu a specificitu.

Účastníci klinické studie

Pro statisticky průkazné ověření metody bude potřeba získat přibližně 300 účastníků studie z první skupiny a stejný počet účastníků z druhé skupiny:

  1. Osoby s nově diagnostikovaným PDAC – pacienti s nádory ve stadiu 1 a 2 (v ČR cca 10 % nově diagnostikovaných).
  2. Osoby s cystickou fibrózou spojenou s postižením slinivky; osoby s dědičnou predispozicí k nádorovým onemocněním – pacienti s vysokým rizikem genetickým (> 5 %).
Riziko výskytu rakoviny slinivky právě u vás si můžete ověřit pomocí našeho dotazníku.