Lipidica staví na výsledcích přelomového výzkumu z ERC CZ grantu 

ERC Scientific Mini-conference 13.6.2024, CEITEC, Brno 

Spoluzakladatel spin-off společnosti Lipidica, a.s. a aktuálně držitel grantu ERC Advanced, prof. Michal Holčapek z Univerzity Pardubice, představil svůj projekt zaměřený na nové dysregulace lipidů a komplexitu mechanismu metabolických změn, které tyto dysregulace způsobují. Konference se konala za účasti prezidentky Evropské výzkumné rady (European Research Council, dále jen ERC), Marii Leptin a 12 držitelů prestižních ERC grantů z České republiky.

Granty ERC podporují špičkový základní výzkum, tzv. frontier research, směřující za hranice poznání v daném oboru a k průlomovým objevům. ERC projekty mohou mít významný společenský přínos a jsou vnímány jako značka kvality. 

Akademické spin-off společnosti jsou nástrojem k překlenutí propasti ve vývoji mezi základním výzkumem a praktickým využitím ve smyslu nových produktů a řešení pro pacienty a celou společnost.  

Ve společnosti Lipidica, a.s. je naším cílem zhodnotit výsledky přelomového výzkumu vycházejícího z předchozího grantu prof. Holčapka financovaného programem ERC CZ (2013-2018). 

Více informací na stránkách ceitec zde