Účast na květnových odborných akcích

Zúčastnili jsme se Pracovních dnů klinické hmostnostní spektrometrie a České lipidomické a metabolické konference

V Lipidica si uvědomujeme, že neustálé vzdělávání je klíčem k úspěchu. Proto jsme se nedávno zúčastnili dvou národních konferencí, pořádaných FN Olomouc a UPOL: 2. Pracovní dny klinické hmotnostní spektrometrie a 8. Česká lipidomická a metabolomická konference.

Pracovní dny byly setkáním zdravotnických laboratoří z celé České republiky, které využívají hmotnostní spektrometrii v klinické praxi pro diagnostiku různých onemocnění, sledování léčby nebo intoxikací. Tato analytická metoda je klíčová také pro náš lipidomický test, který byl včetně nadcházejícího ověření jeho klinické funkce představen v rámci prezentace kolegyně Márie Dosoudilové. 

Samostatná sekce pod vedením prof. Davida Friedeckého z FN Olomouc a UPOL byla věnována diskusi týkající se Nařízení EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR) a jeho dopadu na klinické laboratoře, zejména ty, které mají zavedené tzv. in-house prostředky dle Článku 5, odst. 5 IVDR.

Navazující Lipidomická a metabolomická konference byla setkáním klíčových týmů, věnujících se špičkovému výzkumu v této oblasti se zaměřením na témata: Translace lipidomiky a metabolomiky do praxe, Pokroky v lipidomické a metabolomické analýze, Biologie a biochemie lipidů a Aplikace lipidomiky a metabolomiky.

Prof. Holčapek prezentoval v sekci „Innovations in Clinical Lipidomics: From Screening to Therapeutic Insights“ sdělení s názvem Clinical Validation of Pancreatic Cancer Screening Test and Investigation of Mechanism of Observed Dysregulations. Aktuální dění v Lipidica představila formou posterového sdělení Zuzana Dolečková, zejména nadcházející studie pro ověření funkční způsobilosti lipidomického testu a jeho využití pro sledování populace ve vysokém riziku rozvoje karcinomu pankreatu. Výsledky lipidomického testu budou korelovány se současnými diagnostickými metodami (endoskopická ultrasonografie a magnetická rezonance).

Pracovní dny klinické hmotnostní spektrometrie odkaz
8. Česká lipidomická a metabolomická konference odkaz