Navázání spolupráce s CZECRIN a MOÚ

Klinická studie pro včasnou diagnostiku karcinomu pankreatu

Koncem roku navázala Lipidica, a.s. spolupráci s CZECH CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK (CZECRIN) a Masarykovým onkologickým ústavem (MOÚ). Společně se budeme podílet na realizaci studie funkční způsobilosti lipidomického testu LDPC pro včasnou diagnostiku karcinomu pankreatu.

CZECRIN je velká výzkumná infrastruktura založená s cílem vytvoření celonárodní vědecké sítě partnerů pro provádění nekomerčního klinického výzkumu a klinických studií na národní i mezinárodní úrovni.

MOÚ, největší onkologické centrum v ČR, ve kterém léčí a pečují o onkologické pacienty a aktivně se podílí na preventivních programech včetně řady screeningových vyšetření.

Spolupráce s těmito strategickými partnery je pro nás zásadní pro naplnění naší hlavní mise, kterou je uvedení řešení pro včasnou diagnostiku rakoviny slinivky břišní do klinické praxe.

O navázané spolupráci si můžete přečíst na webu CZECRIN zde.