PF 2024

Všem našim partnerům, spolupracovníkům, dobrovolníkům a zájemcům o účast v klinické studii přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho osobních i pracovních úspěchů.