Zapojili jsme se do mezinárodního srovnání laboratoří

International Lipidomics Society

Začátkem roku 2024 jsme se zapojili do projektu pořádaného Mezinárodní lipidomickou společností (International Lipidomics Society), který má za cíl harmonizaci koncentrací pro vybrané lipidy v lidské plazmě. Tato studie by měla napomoci k definování správných postupů při kvantitativní lipidomické analýze a zároveň odhalit úskalí a nedostatky jednotlivých metod.

Během studie bylo analyzováno několik různých vzorků lidské plazmy poskytnutých od Národního institutu standardů a technologie (National Institute of Standards and Technology, NIST, USA) a zároveň byla pro jejich kvantitativní analýzu připravena unikátní směs vnitřních standardů od jejich předního producenta, společnosti Avanti Polar Lipids (USA).

Studie se zúčastnilo 25 laboratoří z celého světa, přičemž některé z nich k analýze využili více svých metod. Celkem bylo získáno 34 výsledkových zpráv. Výsledky našeho měření byly taktéž předány pro centrální zpracování a v současné době probíhá jejich vyhodnocení. Po vyhodnocení datových souborů od všech zúčastněných laboratoří se očekává jejich zveřejnění v některém z prestižních odborných časopisů.