Lipidomické profilování lidského séra umožňuje odhalit rakovinu slinivky břišní

Nature.com

Rakovina slinivky břišní má nejhorší prognózu ze všech nádorových onemocnění. Screening tělních tekutin může přispět ke zvýšení míry přežití pacientů, protože je tato nemoc často diagnostikována až v pozdním, neléčitelném stadiu. Několik studií uvádí dysregulaci metabolismu lipidů v nádorových buňkách, což naznačuje, že změny v krevním lipidomu mohou doprovázet růst nádoru. V tomto článku je ukázáno, že komplexní hmotnostně spektrometrické stanovení široké škály lipidů odhaluje statisticky významné rozdíly mezi pacienty s karcinomem pankreatu a zdravými kontrolami pomocí vícerozměrné statistické analýzy dat.

Tři fáze výzkumu biomarkerů jsou aplikovány celkem na 830 vzorků, které odhalují dysregulaci některých sfingomyelinů, ceramidů a (lyso)fosfatidylcholinů s dlouhým uhlíkovým řetězcem. Senzitivita a specificita diagnostické metody rakoviny pankreatu je více než 90 %, což převyšuje CA 19-9, zejména v časných stádiích. Tento výsledek je srovnatelný se zavedenými diagnostickými zobrazovacími metodami. Vybrané druhy lipidů navíc mají potenciál být prognostickými biomarkery.

Citace:
Wolrab, D., Jirásko, R., Cífková, E. et al.: Lipidomic profiling of human serum enables detection of pancreatic cancer. Nat Commun 13, 124 (2022).

Celý článek (v angličtině)