Pražské podzimní gastroenterologické dny 2023 

Měli jsme tu čest aktivně se účastnit Pražských podzimních gastroenterologických dnů, které proběhly v Clarion Congress Hotelu ve dnech 14. – 15. 11. 2023. Dvoudenní konference byla zaměřena na novinky z endoskopie, idiopatické střevní záněty a mj. na karcinom pankreatu. V bloku Karcinom pankreatu – cesta ke screeningu přispěl svou přednáškou s názvem „Lipidomický profil v diagnostice karcinomu pankreatu“ prof. Michal Holčapek (Univerzita Pardubice, Lipidica, a.s.).

[ Obrázek: prazskegastrodny.cz ]

Číst dál

Lipidomické profilování lidského séra umožňuje odhalit rakovinu slinivky břišní

Publikace Nature.com (2022).
Nature.com

Rakovina slinivky břišní má nejhorší prognózu ze všech nádorových onemocnění. Screening tělních tekutin může přispět ke zvýšení míry přežití pacientů, protože je tato nemoc často diagnostikována až v pozdním, neléčitelném stadiu. Několik studií uvádí dysregulaci metabolismu lipidů v nádorových buňkách, což naznačuje, že změny v krevním lipidomu mohou doprovázet růst nádoru. V tomto článku je ukázáno, že komplexní hmotnostně spektrometrické stanovení široké škály lipidů odhaluje statisticky významné rozdíly mezi pacienty s karcinomem pankreatu a zdravými kontrolami pomocí vícerozměrné statistické analýzy dat.

Číst dál