prof. Michal Holčapek, laureát Ceny Rudolfa Lukeše pro rok 2023 

Cena, pojmenovaná po zakladateli syntetické organické chemie u nás, se každoročně předává elitním vědcům z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie a je udělována odbornou skupinou České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech. [ Foto: Nadace Experientia ]

„Mezinárodní odborná komise vybrala Michala Holčapka jako letošního laureáta Ceny Rudolfa Lukeše na základě jeho úspěchů ve výzkumu v oblasti hmotnostní spektrometrie, především za metodu lipidomické analýzy, která může usnadnit včasnou detekci karcinomů.“

Převzato z webu www.experientia.cz

Cena Rudolfa Lukeše pro rok 2023 – Michal Holčapek

Celý článek Nadace Experientia si můžete přečíst zde.